ผลิตถุงพลาสติก โรงงานผลิต จำหน่าย ออกแบบ Production of Plastic Bags

ผลิตถุงพลาสติก บริษัท พลาสติชัน จำกัด เป็นโรงงานผู้ผลิต จัดจำหน่าย และรับออกแบบถุงพลาสติกจากวัตถุดิบประเภท HD LDPE LLDPE PP เพื่อใช้ใน กิจการร้านค้า ธุรกิจและงานต่างๆ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก ยินดีให้บริการงานถุงพลาสติกราคาพิเศษ งานคุณภาพทุกระดับด้วยความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานถุงพลาสติก พร้อมให้คำแนะนำ อธิบายเรื่องของสินค้าตามความเหมาะสมกับการใช้งานของคุณ producing plastic bags Plastisons Co., Ltd. is a manufacturer and distributor of plastic bags by design type HD LDPE LLDPE PP material for use in enterprise shops. Business and events With over 20 years experience in the manufacture of plastics. Welcome to plastic bags with the quality of all levels of expertise about plastic bags. With advice Describes the product as appropriate to your need.

PRODUCTS

ถุงย่อยสลาย Oxo-Biodegradable

ถุงย่อยสลาย Oxo-Biodegradable
พลาสติกโอบีดีคืออะไร?
พลาสติกออกโซไบโอดีเกรดเดเบิล Oxo-Bio Degradable (พลาสติกโอบีดี) เป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทั้งทางเคมี และทางชีวภาพ พลาสติกโอบีดีเป็นพลาสติกพอลิโอลิฟินซึ่งเติมตัวเร่งปฏิกิริยาเกลือโลหะไปในปริมาณเล็กน้อย เกลือโลหะเหล่านี้เร่งปฏิกิริยากระบวนการย่อยสลายตามธรรมชาติทำให้พลาสติกโอบีดีย่อยสลายทางเคมี เมื่อในสภาพแวดล้อมปกติแล้วย่อยสลายทางชีวภาพไปเป็นน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์และชีวมวล โดยกระบวนการย่อยสลายทางเคมีจะใช้เวลาลดลงจากร้อยหรือพันปีเหลือเพียงหลายเดือน ส่วนกระบวน การย่อยสลายทางชีวภาพจะขึ้นอยู่กับเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นๆ
 
การย่อยสลายทางเคมี
กระบวนการย่อยสลายทางเคมีเกิดขึ้นในวัสดุทุกชนิด ส่วนอัตราเร็วในการย่อยสลายนั้นขึ้นอยู่กับ สภาวะแวดล้อม พลาสติกพอลิเอทิลีนและพอลิพลอพิลีนมักจะใช้เวลานับร้อยปีในการย่อยสลายทางเคมีได้เป็นขุยหรือเศษพลาสติกชิ้นเล็กๆ
 
การย่อยสลายทางชีวภาพและเคมี
กระบวนการย่อยสลายของพลาสติกโอบีดีเป็นการตัดห่วงโซ่ด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชันเร่งปฏิกิริยาด้วย เกลือโลหะ ทำให้ได้โมเลกุลที่มีโซ่สั้นลงและมีหมู่ฟังก์ชันไฮดรอกซิลและคาร์บอกซิลซึ่งเหมาะต่อการ แปรรูปสารอินทรีย์เป็นสารอนินทรีย์โดยเชื้อจุลินทรีย์ได้แก่แบคทีเรียและรา ได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์และพลังงาน/ชีวมวล โดยทั่วไปเมื่อเราทิ้งหรือฝังกลบพลาสติกโอบีดี มันจะถูก ย่อยสลายโดยปฏิกิริยาออกซิเดชันเป็นโมเลกุลมวลต่ำที่มีน้ำหนักโมเลกุลเพียง 5-10,000 amu ภายในเวลา 3 ถึง 18 เดือนโดยขึ้นอยู่กับลักษณะและองค์ประกอบวัสดุ (เช่น เรซิน ความหนา สารต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น)และสภาวะแวดล้อม  ยกตัวอย่างเช่นถุงพลาสติกพีอีที่หนา 30 มิลลิเมตรและมีรีแนทูราอยู่ 2% จะย่อยสลายทางเคมีภายใน 3 เดือนในสภาวะแวดล้อมของประเทศไทย ส่วนบรรจุภัณฑ์หรือแผ่นพีพีที่หนา 150 มิลลิเมตรจะย่อยสลายทางเคมีภายใน3 ถึง 9 เดือน หลังจากนั้นเชื้อจุลินทรีย์จะแปรรูปสารอินทรีย์โมเลกุลมวลต่ำดังกล่าวเป็นสารอนินทรีย์เพื่อผลิตพลังงานและสร้างชีวมวล
 
หมายเหตุ: อ้างอิงข้อมูลจาก Noibeide
 
พลาสติกโอบีดีคืออะไร?
พลาสติกออกโซไบโอดีเกรดเดเบิล Oxo-Bio Degradable (พลาสติกโอบีดี) เป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทั้งทางเคมี และทางชีวภาพ พลาสติกโอบีดีเป็นพลาสติกพอลิโอลิฟินซึ่งเติมตัวเร่งปฏิกิริยาเกลือโลหะไปในปริมาณเล็กน้อย เกลือ โลหะเหล่านี้เร่งปฏิกิริยากระบวนการย่อยสลายตามธรรมชาติทำให้พลาสติกโอบีดีย่อยสลายทางเคมี เมื่อในสภาพแวดล้อมปกติแล้วย่อยสลายทางชีวภาพไปเป็นน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์และชีวมวล โดยกระบวนการย่อยสลายทางเคมีจะใช้เวลาลดลงจากร้อยหรือพันปีเหลือเพียงหลายเดือน ส่วนกระบวน การย่อยสลายทางชีวภาพจะขึ้นอยู่กับเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นๆ
 
การย่อยสลายทางเคมี
กระบวนการย่อยสลายทางเคมีเกิดขึ้นในวัสดุทุกชนิด ส่วนอัตราเร็วในการย่อยสลายนั้นขึ้นอยู่กับ สภาวะแวดล้อม พลาสติกพอลิเอทิลีนและพอลิพลอพิลีนมักจะใช้เวลานับร้อยปีในการย่อยสลายทาง เคมีได้เป็นขุยหรือเศษพลาสติกชิ้นเล็กๆ
 
การย่อยสลายทางชีวภาพและเคมี
กระบวนการย่อยสลายของพลาสติกโอบีดีเป็นการตัดห่วงโซ่ด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชันเร่งปฏิกิริยาด้วย เกลือโลหะ ทำให้ได้โมเลกุลที่มีโซ่สั้นลงและมีหมู่ฟังก์ชันไฮดรอกซิลและคาร์บอกซิลซึ่งเหมาะต่อการ แปรรูปสารอินทรีย์เป็นสารอนินทรีย์โดยเชื้อจุลินทรีย์ได้แก่แบคทีเรียและรา ได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์และพลังงาน/ชีวมวล โดยทั่วไปเมื่อเราทิ้งหรือฝังกลบพลาสติกโอบีดี มันจะถูก ย่อยสลายโดยปฏิกิริยาออกซิเดชันเป็นโมเลกุลมวลต่ำที่มีน้ำหนักโมเลกุลเพียง 5-10,000 amu ภายในเวลา 3 ถึง 18 เดือนโดยขึ้นอยู่กับลักษณะและองค์ประกอบวัสดุ (เช่น เรซิน ความหนา สารต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น)และสภาวะแวดล้อม  ยกตัวอย่างเช่นถุงพลาสติกพีอีที่หนา 30 มิลลิเมตรและมีรีแนทูราอยู่ 2% จะย่อยสลายทางเคมีภายใน 3 เดือนในสภาวะแวดล้อมของประเทศไทย ส่วนบรรจุภัณฑ์หรือแผ่นพีพีที่หนา 150 มิลลิเมตรจะย่อยสลายทางเคมีภายใน3 ถึง 9 เดือน  หลังจากนั้นเชื้อจุลินทรีย์จะแปรรูปสารอินทรีย์โมเลกุลมวลต่ำดังกล่าวเป็นสารอนินทรีย์เพื่อผลิตพลังงาน
และสร้างชีวมวล
 
หมายเหตุ: อ้างอิงข้อมูลจาก Noibeide